sport- en beweegscan

Sport- en beweegscan van Sport Vlaanderen

In nieuws, workshops by Carline De Cauwer

Gezondheid op het werk is anno 2018 een hot item.

Toch zijn er nog veel bedrijven die nu pas beginnen met het opstarten van een gezondheidsbeleid.

Wanneer we aanvragen binnenkrijgen voor workshops en trainingssessies, willen we eerst een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de huidige situatie:

Als blijkt dat het allemaal nogal nieuw is voor het bedrijf in kwestie, raden we aan om de gratis sport- en beweegscan van Sport Vlaanderen te boeken.

Sport- en beweegscan

Sport Vlaanderen wil – net zoals Fitter Vlaanderen – zo veel mogelijk mensen blijvend aan het sporten en bewegen krijgen.

Het is het loket voor alles wat met het Vlaamse sportbeleid te maken heeft. Het ondersteunt de Vlaamse Regering bij de voorbereiding en de evaluatie van het beleid, van breedtesport tot topsport, en helpt bij de uitvoering ervan.

Omdat we dergelijke initiatieven fantastisch vinden, willen we het belang van hun sport- en beweegscan benadrukken. Deze digitale enquête brengt een aantal sportieve basisgegevens in kaart. Zo weet je als bedrijf meteen hoe het met de beweging op en naast het werk is gesteld.

Gezondheidsbeleid: de cijfers

Het is de bedoeling dat de sport- en beweegscan dienst doet als nulmeting.

Na verloop van tijd en na implementatie van een aantal initiatieven, kan Sport Vlaanderen de enquête een tweede keer afnemen.

Zo brengen ze het effect van de acties in kaart en zien ze waar het actieplan en de ondersteuning bijgestuurd kunnen worden.

Het nut van zo’n overzicht mag je zeker niet onderschatten. Het zorgt er namelijk voor dat het gezondheidsbeleid iets meetbaars wordt.

Hiermee vermijd je dat de gezondheid op het werk verloren gaat in de massa van andere activiteiten.

Voor wie?

De scan is voor alle …

  • bedrijven,
  • organisaties,
  • vzw’s,
  • instellingen,
  • lokale besturen,

… die hun personeel willen motiveren om meer te bewegen of te sporten.

Zowel de HR-verantwoordelijke als de preventieadviseur, manager of chief happiness officer kunnen hiermee aan de slag.

Yes, ik wil een gezond bedrijf!

  • Zijn jij en je medewerkers enthousiast over gezondheid?
  • Heb je al een sport- en beweegscan laten doen?
  •  Of blijkt uit andere cijfers dat je wel wat actie mag ondernemen?

Aarzel dan niet om contact op te nemen. Wij helpen je graag bij het uitstippelen van een gezondheidsbeleid op maat.