zelfverdediging voor bedrijven

Geweldbeheersing en zelfverdediging voor bedrijven

In nieuws, workshops by Carline De Cauwer

1 op 7 Vlamingen slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag

Volgens de Stichting Innovatie en Arbeid krijgt één op de zeven Vlaamse werknemers en zelfstandigen wel eens te maken met grensoverschrijdend gedrag. Dit kan gaan om agressie, geweld, seksuele intimidatie of ander ongewenst gedrag.

Schokkende cijfers, vinden wij.

Aangezien dit gegeven een gigantische invloed kan hebben op iemands welzijn thuis en op het werk, leek het ons des te belangrijker om hiermee aan de slag te gaan.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat veel bedrijven dit probleem procesmatig aanpakken door onder andere:

  • risico’s te (h)erkennen;
  • risico’s te inventariseren;
  • incidenten te registreren;
  • risico’s te evalueren;
  • een duidelijke strategie te volgen;
  • diverse maatregelen te hanteren;
  • en de voortgang en resultaten nauwlettend in het oog te houden.

Hiervoor doen het bedrijf, de medewerkers, werknemersafgevaardigden, beleidsmedewerkers, preventiediensten en verschillende externe betrokkenen dus grote inspanningen.

Ondanks deze initiatieven glippen er echter nog heel wat incidenten door de mazen van het net. Met alle gevolgen van dien. Daarom willen we de medewerkers in Vlaanderen zelf weerbaarder maken om met deze vormen van geweld en agressie te kunnen omgaan.

Weerbaarheidstraining en zelfverdediging voor bedrijven

Weerbare medewerkers zitten doorgaans lekkerder in hun vel, doen hun job met veel plezier, voelen zich veilig, ervaren minder stress én kunnen meer incasseren. Dit heeft niet alleen een lager ziekteverzuim, maar ook een betere werksfeer tot gevolg.

Kortom, er valt heel wat mee te winnen!

In onze nieuwe workshop geweldbeheersing voor bedrijven leer je hoe je kan anticiperen op geweld. Welke signalen gaan vooraf aan agressie? En hoe kan je de situatie ombuigen om een verdere escalatie te vermijden? Dit zijn enkele thema’s die de experts van Tao-Do tijdens deze sessie behandelen.

Ook kan je een initiatie of lessenreeks zelfverdediging voor bedrijven inplannen. In deze sessies staan plezier en actief bezig zijn met elkaar voorop. Tegelijkertijd steek je ook heel wat op over de eenvoudige technieken om agressieve handelingen af te weren en een aanvaller te immobiliseren.

Workshop inplannen?

Neem dan vrijblijvend contact op met ons of bekijk het volledige aanbod op onze website.

Voelt het niet goed om weerbaarheidstraining of zelfverdediging in groep te doen? Of wil je graag snel in je eentje leren? Dan kan je ook privélessen boeken bij de professionals van Tao-Do. Meer informatie kan je vinden op www.tao-do.be.